Uchwały z walnego zgromadzenia z dnia 26.03.2017

 

1. Udzielono Absolutorium dla Zarządu za 2016r.

2. Zatwierdzono /Przyjęto/ Sprawozdanie Finansowe za 2016 r.

3. Zatwierdzono /Przyjęto/ planowany Budżet na 2017r.

4. Dokonano wyboru nowego Zarzadu

 

 

 

W dniach 2-4.09.2016 odbyły się w Skorupkach III Zawody Klubowe


Wyniki III Zawodów Klubowych 2016

1. Janusz Momont "Prince"

2. Piotr Wąsała "BaTaPi"

3. Janusz Cwalina "Cwałek"

 

Zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się w galerii: <link>

 

Uchwały z walnego zgromadzenia z dnia 13.03.2016:

 

1. Udzielono Absolutorium dla Zarządu za 2015r.

2. Zatwierdzono /Przyjęto/ Sprawozdanie Finansowe za 2015 r.

3. Zatwierdzono /Przyjęto/ planowany Budżet na 2016r.

 

 

 

W dniach 29-30.08.2014 odbyły się w Skorupkach I Zawody Klubowe

 

Wyniki I Zawodów Klubowych 2014:

 

1. Piotr Wąsała "BaTaPi"

2. Ryszard Adamowicz "Ventus"

3. Zbigniew Frymus "Jagoda"

 

 Zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się w galerii: <link>

W dniach 4-5.09.2015 odbyły się w Skorupkach II Zawody Klubowe

 

Wyniki II Zawodów Klubowych 2015:

 

1. Janusz Momont "Brydzia"

2. Piotr Wąsała "BaTaPi"

3. Stanisław Hałaczkiewicz "Lady & Bluo"

 

Zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się w galerii: <link>

 

 

 

^ Top ^
Copyright 1979 - 2012, Jacht Klub "Azoty" Puławy. Wszelkie prawa zastrzeżone.